Giới Thiệu Danh Tướng Lục

Giới Thiệu Hệ Thống Danh Tướng Lục

Bẩm chúa công !

Danh Lục là một hệ thống danh sách những Danh Tướng thời tam quốc có mỗi liên quan liên kết với nhau. Khi chúa công chiêu mộ được đủ yêu cầu sẽ được kích hoạt những thuộc tính riêng biệt

 

 

Sau khi kích hoạt, những Danh Tướng của chúa công sẽ được cộng thêm thuộc tính

 

 

Tùy thuộc vào Danh tướng có thể sẽ kích hoạt được 2 hay 3 lần thuộc tính cộng thêm

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng !

Cẩm nang