Giới Thiệu Về Tinh Linh

Hướng Dẫn Hệ Thống Tinh Linh

 I. Mở Tính Năng Tinh Linh :

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lv.111 [Chính] Trí tuệ của Gấu có thể mở tính năng "Tinh Linh".

 

 II. Giao Diện :

Giao diện chính bao gồm: Các tinh linh đang được sử dụng, Tinh linh truyền thừa, Động tinh linh, bản vẽ.

 Tinh linh truyền thừa: Dùng để truyền thừa exp tinh linh. Exp của tinh linh truyền sẽ chuyển toàn bộ sang tinh linh mới. (chỉ có thể dùng 500 vàng để chuyển ).

 Động tinh linh: Chưa các tinh linh, tương tự kho pet.

 Bản vẽ: Hiển thị các loại tinh linh sưu tầm được và thuộc tính cơ bản.


- Có thể đổi vật phẩm liên quan bồi dưỡng Tinh linh tại trung tâm đổi quà của Reverse 12 đỉnh hoặc nhận được trong các hoạt động ingame. Tinh linh còn có chức năng tầm bảo, cho Tinh linh vào Rừng tinh linh một thời gian bắt đầu tầm bảo, tầm bảo có tỷ lệ nhận được phần thưởng hiếm.
 III. Các Loại Tinh Linh Và Cách Nhận  :

 Các Tinh Linh Đổi Tại Reverse 12 Đỉnh
 

 

 Các Tinh Linh Đổi Đấu Giá - Đổi Thưởng

 1. Thông tin cơ bản:

- Hiển thị các thông tin về phẩm chất, loại, thuộc tính cơ bản, thuộc tính thêm.

- Có 4 loại thuộc tính cộng thêm:

a. Thuộc tính đồ giámsau khi có được, tất cả đồng đội sẽ được cộng thêm thuộc tính

b. Thuộc tính cơ bảntăng theo cấp bồi dưỡng Tinh linh, cộng thêm thuộc tính cho đồng đội mang theo Tinh linh này.

c. Thuộc tính thêm: khi Tinh linh được bồi dưỡng đến cấp nhất định, sẽ kích hoạt thuộc tính thêm, cộng thêm thuộc tính cho đồng đội đang mang theo Tinh linh,

- Tinh linh 4 sao mỗi 5 cấp kích hoạt 1 thuộc tính thêm

- Tinh linh 5 sao mỗi 4 cấp kích hoạt 1 thuộc tính thêm

- Tinh linh 6 sao mỗi 3 cấp kích hoạt 1 thuộc tính thêm

- Tinh linh 7 sao mỗi 2 cấp kích hoạt 1 thuộc tính thêm

- Thuộc tính thiên phúcộng thêm thuộc tính cho đồng đội đang mang theo Tinh linh.
 2. Bồi dưỡng Tinh Linh:

- Có 3 cách bồi dưỡng Tinh Linh:

a. Bồi dưỡng Chiến Tích: Mỗi lần tốn 20000 chiến tích

b. Bồi dưỡng bằng VàngMỗi lần tốn 20 vàng

c. Bồi dưỡng bằng Ma Phấn: Có thể bồi dưỡng tinh linh bằng Ma phấn tinh linh sơ cấp, trung cấp và cao cấp. 3 loại Ma phấn tinh linh được đổi bằng điểm Giá trị khiêu chiến .
 3. Tinh Linh tầm bảo:

- Chỉ có Tinh linh trong Rừng Tinh Linh mới có thể tầm bảo, Tinh linh trong Động Tinh Linh không thể tầm bảo.

- Trong giao diện Động Tinh Linh nhấn vào nút Thả vào rừng, Tinh Linh sẽ đi tầm bảo

- Tinh linh sau khi vào Rừng Tinh linh, sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi, sau khi thời gian nghỉ ngơi kết thúc sẽ bắt đầu tầm bảo.

- Tinh linh đang tầm bảo sẽ có tỷ lệ nhận được báu vật hiếm, các vị thuyền trưởng có thể nhấp vào rương ở giữa rừng để nhận.

- Tinh linh khác nhau tầm bảo sẽ không ảnh hưởng nhau.

- Tinh linh khác nhau tìm được báu vật hiếm sẽ khác nhau, có thể xem thưởng tại dưới góc phải thông tin chi tiết của Tinh linh.

- Sau khi Tinh linh tìm được báu vật sẽ dừng tầm bảo, cho đến khi phẩn thưởng đã được nhận.

- Tinh linh sau khi đã bị cho vào Động Tinh Linh, báu vật chưa nhận của Tinh linh này sẽ biến mất, không thể nhận nữa.

- Thưởng tầm bảo sau khi được nhận, Tinh linh vẫn cần phải nghỉ ngơi một thời gian nhất định mới có thể tiếp tục tầm bảo.

Chúc Các Thuyền Trưởng Chơi Game Vui Vẻ !

Cẩm nang