Hệ Thống Khoa Kỹ

Bẩm chúa công !

Lúc chiến cần có binh hùng tướng mạnh trang bị đầy đủ lực lượng lương thảo, vì vậy khoa kỹ cũng là khâu quan trọng trong chinh chiến, chúa công đạt cấp nhất định sẽ mở thêm các khoa kỹ mới

 

 

Chúa công nghiên cứu kỹ từng công dụng riêng của mỗi loại để có thể đạt được mục đích sử dụng

Mỗi Tháp thú Huyền Vũ, Thanh Long, Chu Tước, Bạc Hổ sẽ hỗ trợ đặc biệt riêng

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng !

Cẩm nang