Thần Nữ Trợ Trận

Bẩm chúa công !

Anh hùng sao thiếu mỹ nhân, vì vậy trong chinh chiến chúa công đừng quên chọn cho mình những Thần Nữ trợ trận giúp chúa công tăng mạnh sức chiến đấu, có nhiều kỹ năng hỗ trợ tùy theo trận hình và Danh tướng mà chúa công có thể chọn nhé !

 

 

Chúa công có thể vào Thám Hiểm để tìm nguyên liêu nâng cấp cho thần nữ của mình thêm mạnh hơn

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng !

Cẩm nang