Vấn Đề Quan Hàm - Huy Chương

Bẩm chúa công !

Thống lĩnh binh sĩ, chinh chiến tứ phương kiến công lập nghiệp thăng quan tiến chức là chí lớn của hầu hết các a hùng hào kiệt , hôm nay vi thần xin giới thiệu với chúa công chức quan và công dụng trong 3Q Truyền Kỳ

 

 

Cao nhất của hệ thống quan chức là Vương, dưới đó là Chư Hầu, người xưa vẫn thường nói được vua cắt đất phong Vương phong Hầu là đây

Chúa công có thể công chiếm đánh thành của quốc gia khác thế lực, tham gia các hoạt động để nhận công huân từ đó thăng quan tiến chức.

 

 

Ngoài ra, tại của hàng công huân chúa công còn có thể mua được các huy hiệu đặc biệt, giảm sát thương cực kỳ hiệu quả theo cấp chúa công cường hóa

 

Chúc chúa công bách chiến bách thắng !

Cẩm nang